Skip to content

Project Engineer TU

Nederland, Noord-Holland, Noord-ScharwoudeEngineering

Functieomschrijving

Vacature | Project Engineer Cryogene Techniek | 32 tot 40 uur per week | WO | Noord-Scharwoude, regio Alkmaar

Draai jij warm voor complexe projecten en stort jij je graag in een zeer gespecialiseerd kennisgebied? Zoek je een solide organisatie met een wereldwijde reputatie die uitstekend te noemen is? Welkom bij Demaco! Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, doe jij mee?


Wat is jouw bijdrage aan het succes van Demaco?

Jouw focus ligt bij het vertalen van klantspecificaties in een concept ontwerp binnen afgesproken planning en budgetten. Je hebt een integrale blik als het gaat om de technische en commerciële haalbaarheid van een project en oog voor de kosten hiervan. Het advies geven hierover doe je samen met de afdeling Sales en je geeft sturing aan de constructeurs. Op projectbasis leg je verantwoording af aan de projectleider en je rapporteert aan de Manager Engineering & Procurement. De nodige complexe cryogene, thermodynamische en stromingsberekeningen zullen tijdens het projectproces uitgevoerd moeten worden. Je draagt zorg voor het uitbouwen, delen en gestructureerd vastleggen van de cryogene kennis aan de belanghebbenden.


Waarom wil je bij ons werken?

Deel uitmaken van een innovatieve wereldspeler maar wel in de buurt? Dat kan bij Demaco. Naast een collegiale werkomgeving en informele sfeer bieden wij alle ruimte voor persoonlijke groei. Jouw ontwikkeling staat bij ons centraal, we investeren in trainingen en opleidingen om jou te helpen een echte Cryogenius te worden! We geven je de vrijheid om zelf invulling te geven aan jouw werkzaamheden en zijn groot fan van eigen initiatief. Bij aanvang bieden we een jaarcontract met de intentie tot een vast dienstverband. Verder kun je rekenen op:

 • De kans om een bijdrage te leveren aan diverse grote projecten binnen een dynamisch bedrijf;
 • Mogelijkheid om (op termijn) deels thuis te werken;
 • Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Metalektro;
 • Een kantoor van alle gemakken voorzien, waar je file vrij naar toe kan rijden;
 • 40 vrije dagen per jaar (bij een fulltime dienstverband);
 • Uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een PME Pensioenregeling.

Vereisten

Pas jij bij Demaco?

Jij bent innovatief, betrouwbaar, nauwkeurig en oplossingsgericht. Je hebt een pragmatische instelling waarbij je goed prioriteiten weet te stellen. Communiceren kun jij op elk niveau en je brengt een gezonde dosis humor mee. Je bent op je plek in een compact engineerteam en vindt internationaal reizen geen probleem. Daarnaast heb je:

 • Minimaal een afgeronde universitaire studie in de richting van Werktuigbouwkunde, Mechanical Engineering of Energy Technology;
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift (Nederlands en Duits is een pré).


Over Demaco

Het werkveld van Demaco is Cryogenie. Een zeer gespecialiseerd kennisgebied zorgvuldig opgebouwd vanaf het jaar 1985. Het is de techniek die zich bezighoudt met extreem lage temperaturen waarbij bijvoorbeeld vloeibare industriële gassen als koelmiddel worden gebruikt. De Cryo techniek gaat hand in hand met hoog vacuüm. De extreem lage temperaturen vragen nou eenmaal om extreme isolatie en hoog vacuümtechniek maakt dat mogelijk.

Demaco past deze technieken wereldwijd toe bij producenten van industriële gassen en voor eindgebruikers van vloeibaar gas, zoals in de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische en medische bedrijven en de automotive of ruimtevaartsector. Ook researchinstituten als CERN, DESY of FERMILAB en diverse internationale universiteiten werken nauw samen met Demaco. In veel gevallen gaat het om het transport en de conditionering van vloeibaar stikstof, vloeibaar helium, vloeibaar waterstof en vloeibaar aardgas. Demaco adviseert, engineert, produceert, test, installeert, documenteert, certificeert en onderhoudt cryogene infrastructuren over de hele wereld.


En nu?

Word jij dé expert op het gebied van cryogene technologie en ga jij met jouw collega’s ervoor zorgen dat Demaco de hoogste standaard blijft behalen in het vakgebied? Solliciteer dan via onderstaande button en stuur jouw motivatie en CV gericht aan Wendy Vega (Manager HR). Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze Manager Engineering & Procurement, Marco Roos, via 0226-332100


Wil je meer informatie over Demaco, kijk dan op www.demaco-cryogenics.com. Je kunt ons ook volgen op

Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn.English version:

Project Engineer Cryogenic Technology


Vacancy | Project Engineer | 32 to 40 hours per week | Univerity of Technology| Noord-Scharwoude, region Amsterdam

Are you keen on complex projects and would you like to immerse yourself in a highly specialised field of knowledge? Are you looking for a solid organisation with a worldwide reputation that is outstanding? Welcome at Demaco! We say what we do and act on what we say, will you join us?


What part will you play in the success of Demaco?

Your focus lies in translating customer specifications into a concept design within agreed time frames and budgets. You have an integral view when it comes to the technical and commercial feasibility of a project and an eye for the costs thereof. You give advice on this together with the Sales department and you give direction to the constructors. On a project basis, you are accountable to the project leader and you report to the Manager Engineering & Procurement. The necessary complex cryogenic, thermodynamic and flow calculations will have to be carried out during the project process. You are responsible for building up, sharing and structuring the cryogenic knowledge with the relevant stakeholders.


Why would you like to work for us?

Being part of an innovative global player but in the neighbourhood? That is certainly an option at Demaco. Besides a pleasant working environment and informal atmosphere, we offer you all the space you need for personal growth. Your development is our main focus, we invest in training and education to help you become a real Cryogenius! We give you the freedom to do your own thing and encourage you to take the initiative. We offer a one-year contract with the intention of permanent employment. You can also count on:

 • The opportunity to contribute to various large projects within a dynamic company;
 • Possibility to work partly at home (in the long run);
 • A competitive salary and employment conditions in accordance with the Dutch collective labour agreement (CAO Metalektro);
 • An office fully equipped, where you can drive to without traffic jams;
 • 40 days off per year ( in case of fulltime employment);
 • Extensive development opportunities;
 • A Dutch "PME" pension scheme.


Do you match Demaco?

You are innovative, reliable, accurate and solution-oriented. You have a pragmatic attitude and know how to set priorities. You can communicate at any level and bring a healthy dose of humour. You are at ease in a compact engineer team and find international travel no problem. In addition, you have

 • At least a completed university degree in Mechanical Engineering or Energy Technology;
 • Good command of the English language both verbally and in writing (Dutch and German is an advantage).


About Demaco

The professional field of Demaco is Cryogenics. A very specialised field of knowledge carefully built up since the year 1985. It is the technique which deals with extremely low temperatures where for example liquid industrial gases are used as coolants. The cryo technology goes hand in hand with high vacuum. The extremely low temperatures simply require extreme insulation and high vacuum technique makes this possible.

Demaco applies these techniques world-wide at producers of industrial gases and for end users of liquid gas, such as in the food industry, pharmaceutical and medical companies and the automotive or aerospace sector. Research institutes such as CERN, DESY or FERMILAB and various international universities also work closely together with Demaco. In many cases it concerns the transport and conditioning of liquid nitrogen, liquid helium, liquid hydrogen and liquid natural gas. Demaco advises, engineers, produces, tests, installs, documents, certifies and maintains cryogenic infrastructures all over the world.


And now?

Will you become the expert in the field of cryogenic technology and will you, together with your colleagues, ensure that Demaco continues to achieve the highest standards in the field?

Then apply via the button below and send your motivation and CV to Wendy Vega (Manager HR). For more information about this vacancy, please contact our Manager Engineering & Procurement, Marco Roos, at +31 (0)226-332100.


For more information about Demaco, please visit www.demaco-cryogenics.com. You can also follow us on

FacebookYouTube and LinkedIn.

of